Protejarea datelor

  1. Confidențialitate dintr-o privire

Informații generale

Următoarele note oferă o imagine de ansamblu simplă a ceea ce se întâmplă cu datele dumneavoastră personale atunci când vizitați site-ul nostru web. Datele personale sunt toate datele cu care puteți fi identificat personal. Informații detaliate cu privire la protecția datelor pot fi găsite în declarația noastră de protecție a datelor enumerată în acest text.

Colectarea datelor pe site-ul nostru

Cine este responsabil pentru colectarea datelor de pe acest site?


Prelucrarea datelor de pe acest site web este efectuată de operatorul site-ului web. Detaliile lor de contact le găsiți în amprenta acestui site.

Cum colectăm datele dumneavoastră?


Pe de o parte, datele dumneavoastră sunt colectate atunci când ni le comunicați. Acestea pot fi, de exemplu, date pe care le introduceți într-un formular de contact.

Alte date sunt înregistrate automat de sistemele noastre IT atunci când vizitați site-ul web. Acestea sunt în primul rând date tehnice (de exemplu, browser de internet, sistem de operare sau ora apelului la pagina). Aceste date sunt colectate automat de îndată ce intrați pe site-ul nostru.

Pentru ce folosim datele dvs.?


O parte din date este colectată pentru a se asigura că site-ul web este furnizat fără erori. Alte date pot fi folosite pentru a analiza comportamentul utilizatorului.

Ce drepturi aveți cu privire la datele dumneavoastră?


Aveți dreptul de a primi gratuit informații despre originea, destinatarul și scopul datelor dvs. personale stocate în orice moment. De asemenea, aveți dreptul de a solicita corectarea, blocarea sau ștergerea acestor date. Ne puteți contacta oricând la adresa indicată în amprentă dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la protecția datelor. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

De asemenea, aveți dreptul, în anumite circumstanțe, să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Detalii pot fi găsite în declarația de protecție a datelor la „Dreptul la restricționarea prelucrării”.

  1. Informații generale și informații obligatorii pentru protejarea datelor

Operatorii acestor pagini iau foarte în serios protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Tratăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod confidențial și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor și această declarație de protecție a datelor.

Dacă utilizați acest site web, vor fi colectate diverse date personale. Datele personale sunt date cu care vă puteți identifica personal. Această declarație de protecție a datelor explică ce date colectăm și pentru ce le folosim. De asemenea, explică cum și în ce scop se întâmplă acest lucru.

Dorim să subliniem că transmisia de date pe Internet (de exemplu, atunci când se comunică prin e-mail) poate avea lacune de securitate. O protecție completă a datelor împotriva accesului de către terți nu este posibilă.

Notă despre organismul responsabil

Organismul responsabil pentru prelucrarea datelor pe acest site este:

Andrei Marian Vasile, MA
Traducător și Interpret Jurat

Olandeză | engleză | germană | română | chineză

Telefon: +32 470 930 768
Email: info@vasile-andrei-marian.de 

Organismul responsabil este persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alții, decide asupra scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal (de exemplu, nume, adrese de e-mail etc.).

Revocarea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor

Multe operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile doar cu acordul dumneavoastră expres. Puteți revoca oricând consimțământul pe care l-ați dat deja. Este suficient un mesaj informal prin e-mail către noi. Legalitatea prelucrării datelor care a avut loc până la revocare rămâne neafectată de revocare.

Dreptul de a obiecta la colectarea datelor în cazuri speciale și la publicitate directă (Art. 21 GDPR)

Dacă prelucrarea datelor se bazează pe Art. 6 alin.1 lit. e sau f GDPR, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive care decurg din situația dumneavoastră particulară; acest lucru se aplică și profilării bazate pe aceste prevederi . Temeiul juridic respectiv pe care se bazează prelucrarea poate fi găsit în această declarație de protecție a datelor. Dacă vă opuneți, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal afectate decât dacă putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau prelucrarea servește la afirmarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale ( Obiecție conform art. 21 alin. .1 GDPR).

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopul efectuării de publicitate directă, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul unei astfel de reclame; acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este asociată cu o astfel de publicitate directă. Dacă vă opuneți, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi utilizate în scopuri de publicitate directă (obiecție conform art. 21 alin. 2 GDPR).

Dreptul de apel la autoritatea de supraveghere competentă

În cazul încălcării GDPR, cei afectați au dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de reședință obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări. Dreptul de a depune o plângere nu aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul ca datele pe care le procesăm automat pe baza consimțământului dumneavoastră sau în îndeplinirea unui contract să vă fie predate dumneavoastră sau unei terțe părți într-un format comun, care poate fi citit de mașină. Dacă solicitați transferul direct al datelor către o altă persoană responsabilă, acest lucru se va face numai în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

Criptare SSL sau TLS

Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea de conținut confidențial, cum ar fi comenzile sau întrebările pe care ni le trimiteți în calitate de operator al site-ului, acest site folosește un SSL sau Criptare TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că linia de adresă a browserului se schimbă din „http://” în „https://” și după simbolul de blocare din linia browserului dumneavoastră.

Dacă criptarea SSL sau TLS este activată, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terți.

Informare, blocare, ștergere și corectare

În cadrul prevederilor legale aplicabile, aveți dreptul la informații gratuite despre datele dumneavoastră cu caracter personal stocate, originea și destinatarul acestora și scopul prelucrării datelor și, dacă este necesar, dreptul la corectarea, blocarea sau ștergerea acestor date la oricând. Ne puteți contacta oricând la adresa indicată în amprentă dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la subiectul datelor cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ne puteti contacta oricand la adresa indicata in amprenta. Dreptul la restricționarea prelucrării există în următoarele cazuri:

  • Dacă contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale stocate de noi, de obicei avem nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. Pe durata examinării , aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
  • În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a avut loc/se produce ilegal, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor în loc de ștergere.
  • Dacă nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar aveți nevoie de ele pentru a exercita, a apăra sau a revendica pretenții legale, aveți dreptul de a solicita ca prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie restricționată în loc să fie șterse.
  • Dacă ați depus o obiecție în conformitate cu Art. 21 (1) GDPR, interesele dumneavoastră și ale noastre trebuie să fie cântărite. Atâta timp cât nu s-a stabilit încă ale cui interese prevalează, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aceste date - în afară de stocarea lor - pot fi utilizate numai cu acordul dumneavoastră sau pentru a afirma, exercita sau apăra pretenții legale sau pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de sunt procesate interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Obiecție la e-mailurile promoționale

Prin prezenta, ne opunem utilizării datelor de contact publicate ca parte a obligației de imprimare de a trimite materiale publicitare și informative nesolicitate. Operatorii site-ului își rezervă în mod expres dreptul de a acționa în justiție în cazul trimiterii de reclame nesolicitate, cum ar fi e-mail-uri spam.

  1. Colectarea datelor pe site-ul nostru

Solicitare prin e-mail, telefon sau fax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, întrebarea dvs., inclusiv toate datele personale rezultate (nume, întrebare) va fi stocată și procesată de noi în scopul procesării cererii dumneavoastră. Nu transmitem aceste date fără acordul dumneavoastră.

Aceste date sunt prelucrate în baza Art. 6 Alin.1 lit. b GDPR dacă solicitarea dumneavoastră este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru realizarea unor măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR) și/sau pe interesele noastre legitime (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR), întrucât avem un interes legitim în procesarea efectivă a cererilor adresate nouă.

Datele pe care ni le-ați trimis prin solicitările de contact vor rămâne la noi până când veți solicita ștergerea, revocați consimțământul pentru stocare sau scopul stocării datelor nu se mai aplică (de exemplu, după ce solicitarea dumneavoastră a fost procesată). Prevederile legale obligatorii - în special perioadele legale de păstrare - rămân neafectate.

  1. Instrumente de analiză și publicitate

Google Analytics

Acest site web folosește funcții ale serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul este Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Analytics folosește așa-numitele „cookie-uri”. Acestea sunt fișiere text care sunt stocate pe computerul dvs. și care permit o analiză a utilizării site-ului web. Informațiile generate de cookie despre utilizarea de către dvs. a acestui site web sunt transmise de obicei către un server Google din SUA și stocate acolo.

Stocarea cookie-urilor Google Analytics și utilizarea acestui instrument de analiză se bazează pe Art. 6 Alin.1 lit. f GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim în analiza comportamentului utilizatorului pentru a-și optimiza atât site-ul, cât și publicitatea. Dacă a fost solicitat un consimțământ corespunzător (de exemplu, consimțământul pentru stocarea cookie-urilor), prelucrarea are loc exclusiv în baza Art. 6 alin.1 lit. un GDPR; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Anonimizare IP

Am activat funcția de anonimizare IP pe acest site web. Ca urmare, adresa dumneavoastră IP va fi scurtată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European înainte de a fi transmisă în SUA. Doar în cazuri excepționale adresa IP completă va fi trimisă la un server Google din SUA și scurtată acolo. În numele operatorului acestui site web, Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului web și utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de browserul dumneavoastră ca parte a Google Analytics nu va fi îmbinată cu alte date Google.